Privacyverklaring

Informatie over de beveiliging van persoonsgegevens

De beveiliging van uw privacy en uw persoonsgegevens is voor RSD Reise Service Deutschland van groot belang. Hieronder maken wij duidelijk hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke maatregelen wij treffen ter bescherming van deze gegevens.

Welke gegevens winnen wij van u in?

Wanneer u een reis boekt via RSD Reise Service Deutschland, winnen wij middels hiertoe opgedragen en gecontroleerde dienstverleners de gegevens in die vereist zijn voor het uitvoeren van deze reis. Dit zijn in het bijzonder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, de reisgegevens (dag van vertrek en terugkeer, luchthaven resp. busstation van vertrek) en de boekingsgegevens (gekozen reis, evt. week verlenging).

Aan wie geven wij deze gegevens door?

Om uw reservering mogelijk te maken geven wij uw boekingsgegevens samen met uw naam en adres door aan het door u gekozen hotel. Hierbij gaat het ook om het doorgeven van de vereiste gegevens aan de luchtvaartmaatschappij en andere bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van uw reis, zoals voor de bustransfer naar het hotel of de bustransfer bij verschillende excursies tijdens de reis.

Cookies

De internetservice van RSD Reise Service Deutschland gebruikt tijdelijke cookies om het boeken van uw reis zo eenvoudig mogelijk te maken. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert en er vooral geen cookies op uw computer worden opgeslagen.

Verwerking van gebruiksgegevens ter optimalisatie van het aanbod

De beschikbaar komende gebruiksgegevens bij toegang van een gebruiker tot dit aanbod worden onder een pseudoniem opgeslagen en geëvalueerd ten behoeve van marketing en de optimalisatie van deze website. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze inwinning en evaluatie van gegevens. Neem hiervoor schriftelijk contact op met privacy@rsd-reizen.nl

Betaling met creditcard

Uw creditcardgegevens worden verzameld door TeleCash GmbH & Co. KG (TeleCash) en uitsluitend gebruikt om de betaling van de bij ons geboekte reis af te handelen. Telecash gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden. RSD ontvangt uw creditcardgegevens niet als gewone tekst van Telecash, maar verkrijgt als bewijs slechts een identificatienummer en uw creditcardnummer in een verkort, niet leesbaar formaat (123456******7890).

Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens bij TeleCash vindt u op https://www.telecash.de/datenschutz/.

Om de door u verstrekte creditcardgegevens te verifiëren, reserveert onze betaaldienstverlener TeleCash tijdelijk een bedrag van €1,- op uw creditcard, dat echter per direct weer wordt vrijgegeven. De daadwerkelijke afschrijving vindt pas op een later tijdstip plaats.

Veilige gegevensoverdracht met SSL-(TLS-) codering

Dankzij de effectieve SSL-coderingstechnologie (Secure Sockets Layer) worden uw persoonlijke gegevens veilig via het internet doorgegeven. Dit geldt voor alle pagina’s van www.rsd-reizen.nl waarop u velden van formulieren aantreft. SSL/TLS is herkenbaar aan de adresbalk van uw browser. Wanneer de codering actief is, begint het internetadres met https:// in plaats van met http://.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. cookies: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw activiteit op websites mogelijk maken. De informatie over uw toegang tot online aanbiedingen wordt doorgegeven aan een door Google beheerde server in de Verenigde Staten. Omdat wij Google Analytics gebruiken met de extensie ‘Anonymize IP’, wordt alleen een verkorte versie van het IP-adres verwerkt, om te voorkomen dat persoonsgegevens direct worden doorgegeven. Google gebruikt deze informatie om uw activiteit op websites te evalueren, om verslagen te creëren over de activiteiten van de website voor zijn beheerders en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden, indien wettig vereist, of indien derden wordt opgedragen de gegevens voor Google te verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. Zodoende kunt u de installatie van cookies voorkomen middels de overeenkomstige instelling in browsersoftware. Het is dan echter mogelijk dat u niet in staat bent om alle functies van de website te gebruiken. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Nadere informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/ (algemene informatie over Google Analytics en databescherming). Wij maken er u op attent dat op deze website Google Analytics werd aangevuld met de code `gat._anonymizeIp();’. Daardoor wordt gewaarborgd dat de IP-adressen op een anonieme manier worden opgeslagen (het zogenoemde IPMasking).

Hebt u nog vragen?

Bij vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met onze privacymedewerker via privacy@rsd-reizen.nl.
Wij behouden ons het recht voor om de privacyregeling bij technische of juridische wijzigingen aan te passen.

München, januari 2016

Ons privacybeleid richt zich naar de Duitse wetgeving voor databescherming. Het is in overeenstemming met de Duitse Wet op de Privacybescherming (BDSG) en de Duitse Telemediawet (TMG).

Vergroting: