Reiseangebote Europa Azië Amerika Afrika

Privacyverklaring

Privacy- en cookierichtlijn

Deze richtlijn betreffende de bescherming van de privacy beschrijft de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de websites van RSD Reise Service Deutschland GmbH [‚RSD‘] inclusief de mobiele toepassingen (onze ‚apps‘). Ze licht ook de keuzemogelijkheden toe die u krijgt met betrekking tot uw persoonsgegevens (‚uw rechten‘) en hoe u ons kunt contacteren.

I. Wie is verantwoordelijk en hoe kan ik de privacyverantwoordelijke bereiken?

Voor de toepassing van de AVG is RSD Reise Service Deutschland GmbH, Elsenheimerstraße 61, 80687 München, Duitsland verantwoordelijk.

In het impressum vindt u hoe u met ons contact kunt opnemen en wie verantwoordelijk is voor de bescherming van de privacy. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of over de bescherming van uw privacy in het algemeen kunt u zich richten tot onze privacyverantwoordelijke op het in het impressum vermelde adres of op het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@rsd-reizen.nl.

II. Uw rechten als betrokkene

Elke betrokkene heeft de volgende rechten:

 • het recht op informatie (art. 15 AVG)
 • het recht om onjuiste gegevens te corrigeren (art. 16 AVG)
 • het recht om gegevens te wissen en het recht om ‘vergeten te worden’ (art. 17 AVG)
 • het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (art. 18 AVG)
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG).

U kunt op elk moment bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden – met inbegrip van met direct marketing gepaard gaande profiling – zonder hiervoor een reden te hoeven geven.

Daarenboven heeft de betrokkene ook een algemeen recht van bezwaar (cf. art. 21 § 1 AVG). In dit geval dient het bezwaar tegen de gegevensverwerking gemotiveerd te worden. Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op een gegeven toestemming, dan kan deze toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang herroepen worden.

Voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene kunt u zich richten tot privacy@rsd-reizen.nl.

Daarnaast kunt u klachten over de door ons uitgevoerde gegevensverwerking ook bij de toezichthoudende autoriteit indienen.

III. Over de verwerking van persoonsgegevens door RSD

Hierna geven we u een overzicht van hoe we de bescherming van u persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website waarborgen en welke soorten persoonsgegevens we voor welk doeleinde en in welke omvang verwerken.

1. Verwerking van persoonsgegevens bij bestellingen 

Als u een reis boekt via RSD Reise Service Deutschland, verzamelen wij de voor de uitvoering van de reis benodigde gegevens van u als reiziger of medereiziger via de namens ons werkende en door ons gecontroleerde dienstverlener Kesselhaus GmbH, Offenburg, Duitsland. Deze gegevens omvatten hoofdzakelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, de reisdata(dag van heen- en terugreis, luchthaven of busstation van vertrek) en uw boekingsgegevens (gekozen reis, evt. verlengingsweek). U bent verplicht om ons de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens ter beschikking te stellen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw boeking niet uitvoeren.

Afhankelijk van de bestemming en de luchtvaartmaatschappij, gebruiken we het Amadeusreserveringssysteem om de reis te boeken of geven we de gegevens die nodig zijn voor het boeken en uitgeven van het vliegticket door aan de betreffende luchtvaartmaatschappij, indien nodig met tussenkomst van een dienstverlener. Dit omvat ook de overdracht van de vereiste gegevens aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Afhankelijk van de bestemming kunnen in het kader van de uitvoering van het contract de vereiste gegevens worden doorgegeven aan onder andere de volgende luchtvaartmaatschappijen:

Lufthansa; Emirates; Freebird Airlines; Aegean Airlines; Corendon Airlines; Turkish Airlines; TAP Air Portugal; Air Europa Lineas Aereas; Air Baltic; Air France/ KLM Royal Dutch Airlines

Voor de uitvoering en afhandeling van de reis op de plaats van bestemming geven wij de benodigde gegevens door aan een agentschap, dat uw gegevens hiervoor zelfstandig verwerkt. Het agentschap voert de overdracht van gegevens uit, voor zover dat nodig is voor dit doel, aan de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de reis, zoals de busmaatschappij voor lokaal vervoer (naar het hotel of de heen- en terugreis) of naar het hotel voor de komende overnachtingen. Het agentschap geeft ook een deelnemerslijst door aan de reisleider die voor u verantwoordelijk is. De hoofdzetel van zowel het agentschap als de andere

dienstverleners is gevestigd buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte, indien uw vakantiebestemming ook buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte ligt. In dit geval worden uw gegevens verwerkt volgens de wetten van het betreffende land, waarin de hoofdzetel van dat bedrijf gevestigd is. U ontvangt van de andere betrokken dienstverleners afzonderlijke informatie over de omvang van de gegevensverwerking. U kunt ook uw rechten, zoals het recht op informatie, tegen RSD doen gelden. In dit geval zullen we het verzoek dienovereenkomstig doorsturen.

Indien u de mogelijkheid benut om ons een aanvraag per e-mail te sturen of indien u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij de ons op die manier verstrekte gegevens voor de verwerking van uw aanvraag. Als gevolg van de aanvraag die u ons stelt via deze weg, zullen we u contacteren indien u dat wenst of uw verzoek om informatie inwilligen.

De gegevens uit de reisboeking worden bovendien gebruikt voor een eventuele vereiste afhandeling van garantiekwesties of andere klachten. Daarnaast kunnen deze gegevens ook doorgestuurd worden naar externe accountants en / of belastingconsulenten met het oog op advies of controle. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen conform §§ 146 e.v. Belastingwetboek en § 257 Wetboek van Koophandel en na afloop van de wettelijke bewaringstermijnen gewist.

Voor het promotionele gebruik van gegevens uit een reisboeking

Zowel RSD als de namens ons werkende en door ons gecontroleerde dienstverleners (bijv. lettershops zoals Axel Bauer, Bühlertal; Direct Center Knoll GmbH, Rottenburg of b+g mailing.de Gmbh, Hamburg, Duitsland) gebruiken de naam en het adres van de reizigers en medereizigers voor verdere acties voor klantenbinding en heractivering van de klant. Daaronder vallen het opsturen van extra informatie over interessante reisproducten en services per post, maar ook het opsturen van vouchers. Zo wil RSD haar klanten op de hoogte houden van andere interessante opties voor hun vakantie en klanten op lange termijn aan zich binden. Gegevens worden echter nooit voor reclamedoeleinden aan derden doorgegeven. Telefoonnummers en e-mailadressen worden gebruikt voor reclamedoeleinden mits afzonderlijke toestemming. Indien we uw uitdrukkelijke toestemming niet hebben, dan gebruiken we uw naam en adres niet langer voor reclamedoeleinden, voor zover u in de voorbije 7 jaar geen blijk gegeven hebt van interesse om nog langer klant te zijn van RSD. Hieronder verstaan we: Begin van de reis of datum van annulering van de reis.

Verder verwerkt RSD GmbH de boekingsgegevens om uw reisboeking te individualiseren, continu te verbeteren en u zo in de toekomst ook een op uw interesses afgestemd aanbod te kunnen bieden. Zo gebruiken we de gegevens voor de reisboeking om u optimaal te ondersteunen bij uw boeking en u te wijzen op interessante bestemmingen uit ons aanbod. Deze gegevens verwerken we binnen onze onderneming onder een pseudoniem, zodat de bescherming van uw persoonsgegevens niet in het gedrang komt. Door deze gegevensverwerking kunnen we u via gepersonaliseerde aanbiedingen (e-mail of post) die producten voorstellen, waarvan we uitgaan dat u er interesse in zou kunnen hebben.

Reisboekingsgegevens worden niet langer gebruikt voor promotionele doeleinden, inclusief direct marketing gerelateerde profilering, tenzij u interesse hebt getoond in het voortzetten van uw klantrelatie met RSD voor een periode van maximaal 5 jaar. Hieronder verstaan we: Begin van de reis of datum van annulering van de reis. Na afloop van deze 5 jaar zullen we nog twee jaar lang uw naam, adres, geboortedatum, laatste reisboeking en bestemming gebruiken voor reclame per post. Indien u in die periode niet op onze reclame reageert, zullen we ook deze gegevens na afloop van deze twee jaar niet meer gebruiken.

Over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden

Als u ons telefonisch vraagt om u reisaanbiedingen of een catalogus toe te sturen, verzamelen wij uw naam en adres via de dienstverlener Kesselhaus GmbH, Offenburg. Dit bedrijf handelt in onze opdracht staat onder ons toezicht, zodat wij u de gevraagde documenten kunnen toesturen. U bent verplicht om ons de nodige gegevens te verstrekken voor dit doel. Anders kunnen wij u de catalogus niet toesturen. We vragen ook uw toestemming om deze informatie te blijven gebruiken om u RSD-catalogi en andere schriftelijke reisaanbiedingen te sturen totdat u bezwaar maakt tegen deze mailings.

Kredietkaartbetaling

Uw kredietkaartgegevens worden verzameld door TeleCash GmbH & Co. KG Bad Vilbel, Duitsland (TeleCash) en worden uitsluitend gebruikt om de afrekening van de bij ons geboekte reis af te handelen. TeleCash gebruikt uw gegevens voor geen enkel ander doel. RSD ontvangt uw kredietkaartgegevens niet als platte tekst, maar ontvangt van TeleCash als bewijs enkel een ID en uw kredietkaartnummer in een verkort, onleesbaar formaat (123456******7890).

Om te verifiëren of de door u verstrekte kredietkaartgegevens correct zijn, reserveert onze betalingspartner TeleCash tijdelijk een bedrag van € 1 op uw kredietkaart. Dit bedrag wordt uiteraard meteen weer vrijgegeven. Het te betalen bedrag wordt pas op een later tijdstip afgeboekt.

2. Verwerking van gegevens bij bezoek aan onze website – logfiles

Bij een bezoek aan onze website worden automatisch gegevens van algemene aard verzameld. Deze gegevens (serverlogfiles) bevatten bijvoorbeeld de soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Bovendien wordt uw IP-adres bijgehouden en gebruikt om de door u gewenste service te bieden. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk om de door u gezochte inhoud van de websites correct weer te geven en zijn nu eenmaal vereist bij gebruik van het internet.

Deze logfilegegevens worden na afloop van het gebruik ervan onmiddellijk geanonimiseerd of gewist. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG.

Conform ons IT-veiligheidsconcept worden de verzamelde logfilegegevens voor een periode van zes weken bewaard om eventuele aanvallen op onze website te herkennen en te analyseren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG.

3. Verwerking van gegevens bij gebruik van de website – uw aanvragen

Indien u ons een aanvraag per e-mail of via het contactformulier stuurt, verzamelen we uw verstrekte gegevens voor de verwerking en het beantwoorden van uw vraag. Deze gegevens bewaren wij voor een periode van tot twee jaar als bewijsmateriaal. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG.

4. Abonnement op een e-mailnieuwsbrief

Voor de aanmelding op onze nieuwsbrief gebruiken we het zogenaamde double-opt-in-proces. Nadat u ons uw e-mailadres hebt verstrekt, sturen we een bevestigingse-mail naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen om te bevestigen dat u zich voor de nieuwsbrief wenst aan te melden. Indien u dit niet binnen de 4 weken bevestigt, wordt uw aanmelding automatisch gewist. Indien u uw aanmelding na ontvangst van de nieuwsbrief bevestigt, bewaren we uw e-mailadres totdat u zich van de nieuwsbrief uitschrijft. We bewaren uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Verder bewaren we telkens bij aanmelding en bij bevestiging uw IP-adres en het tijdstip van uw aanmelding om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en om te kunnen aantonen dat we de nieuwsbrief naar het juiste adres sturen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG.

Enkel het e-mailadres is een verplicht veld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. U hebt het recht om uw wens om de nieuwsbrief te ontvangen op elk moment te herroepen. Uw herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot op het moment van de herroeping. U kunt zich van de nieuwsbrief uitschrijven door op de overeenkomstige link in elke nieuwsbrief te klikken, door een e-mail te sturen naar info@rsd-reizen.nl of door een bericht te sturen naar de in het impressum vermelde contactgegevens.

5. Gebruik van een Consent Management Platform

Op onze website maken we gebruik van het Consent Management Platform dat wordt beheerd door onze gecontracteerde en gecontroleerde dienstverlener. Deze tool wordt gebruikt om de toestemming voor het plaatsen van cookies te controleren, evenals de integratie van externe dienstverleners en hun verificatie. Om uw toestemming te registreren, slaan we informatie op over het apparaat dat u gebruikt, informatie over uw browser, geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van uw bezoek, evenals opt-in- en opt-out-gegevens voor drie jaar. De rechtsgrondslag voor de opslag van deze gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder c) van de AVG.

6. Opmerkingen inzake de waarborging van de veiligheid van gegevens

Aan onze kant treffen we technische en operationele veiligheidsmaatregelen om de bij ons bewaarde persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door derden, verlies of misbruik en om een beveiligde gegevensoverdracht mogelijk te maken.

We moeten u erop wijzen dat derden door de structuur van het internet ongewild toegang tot uw gegevens zouden kunnen krijgen. Daarom is het ook uw verantwoordelijkheid om uw gegevens te versleutelen of op enige andere manier tegen misbruik te beschermen. Zonder zulke beschermingsmaatregelen kunnen vooral niet-versleutelde overgedragen gegevens, ook per e-mail, door derden gelezen worden.

IV. Integratie van externe services

1. Integratie van YouTube 

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. De exploitant van de site is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Indien u een van onze webpagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een connectie gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Indien u ingelogd bent op uw YouTube-account, dan laat u YouTube toe om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u vooraf van uw YouTube-account af te melden.

We gebruiken YouTube om ons online aanbod aantrekkelijk weer te geven en dus op grond van artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG. We houden enkel bij in welke omvang de bij ons geïntegreerde YouTube-filmpjes bekeken worden en wissen deze gegevens na afloop van twee jaar.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy.

2. Integratie van Google Maps

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps, een product van Google Ireland Limited. Dit heeft als doel om interactieve kaarten direct op de website weer te geven, zodat u gemakkelijk de door ons aangegeven plaatsen kunt vinden en u de kaartfunctie gemakkelijk kunt gebruiken.

Deze applicatie is direct toegankelijk vanaf de servers van Google, zodat het bedrijf het IP-adres ontvangt dat op dat moment aan u is toegewezen. Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie die u op de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Of en in welke mate of hoe lang het IP-adres intern door Google wordt opgeslagen en gebruikt, is ons niet bekend. De rechtsgrondslag voor ons gebruik van deze dienst is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG.

Indien u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan onze website aan uw account koppelen. Zelfs indien u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres opslaat en gebruikt voor profilering. Google bewaart de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of om zijn website op uw maat vorm te geven. Dergelijk gebruik gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om reclame op maat aan te kunnen bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk over hun activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht op bezwaar tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen bij Google.

V. Onze cookierichtlijn

1. Algemene informatie over het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden gezet en die uw browser bewaart. Ze worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. We gebruiken zowel zogenaamde tijdelijke cookies die automatisch gewist worden zodra u uw browser afsluit (’session cookies‘) als blijvende (permanente) cookies.

U hebt de keuze of u cookies toestaat of niet. Dit kunt u in uw browserinstellingen wijzigen. U hebt in feite de keuze om alle cookies te aanvaarden, om bij het gebruik van cookies geïnformeerd te worden of om alle cookies af te wijzen. Indien u voor het laatste kiest, dan is het mogelijk dat u niet volledig gebruik kunt maken van ons aanbod.

Bij het gebruik van cookies wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verplicht noodzakelijke cookies en cookies voor andere doeleinden (meting van bezoekcijfers, reclamedoeleinden).

2. Verplicht noodzakelijke cookies bij bezoek aan onze website

We maken op onze websites gebruik van session cookies die verplicht noodzakelijk zijn voor een bezoek aan onze website. Daaronder vallen cookies die het ons mogelijk maken om u tijdens een en hetzelfde bezoek aan de website te herkennen. Deze session cookies dragen bij tot een veilig gebruik van ons aanbod. Ze maken een veilig gebruik van het winkelmandfunctionaliteit en het betaalproces mogelijk.

3. Gebruik van cookies met uw toestemming 

Hierna vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken mits uw toestemming aan het begin van uw bezoek aan onze website. Telkens als we u op het gebruik van cookies wijzen, kunt u ze ook afwijzen.

Tracking via Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (‚Google‘). Google Analytics gebruikt zog. ‚cookies‘, ofwel tekstbestandjes die op uw computer worden bewaard en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar bewaard. Omdat we de IP-anonimisering op deze website geactiveerd hebben, wordt uw IP-adres door Google echter nog binnen de lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte afgekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar pas afgekort. In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons nog andere services te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser voor Google Analytics wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door de betreffende instelling in uw browser aan te passen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet meer van alle functies van deze website gebruik zal kunnen maken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en om deze regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verworven inzichten kunnen we onze website continu verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Uw gegevens worden ook in de VS verwerkt. Uw gegevens worden alleen na uw uitdrukkelijke toestemming naar de VS overgedragen.  De rechtsgrondslag voor de opslag van de cookie en de bijbehorende gegevensverwerking gedurende een periode van 12 maanden is de gegeven toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in onze cookie-instellingen.

Online marketingmaatregelen – Google Adwords Tracking en Remarketing

We gebruiken de dienst Google Adwords om met behulp van reclameboodschappen (zogenaamde Google Adwords) op externe website de aandacht te vestigen op ons aantrekkelijke aanbod. Deze reclameboodschappen worden door Google via zogeheten ‚ad servers‘ uitgeleverd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‚ad server cookies‘ waarmee performance parameters kunnen worden geanalyseerd, zoals bv. ad impressions, clicks en conversions. Zo kunnen we uit de gegevens over de reclamecampagne achterhalen hoe succesvol elke afzonderlijke reclamemaatregel was. Indien u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt er door Google Adwords een cookie op uw pc bewaard. Deze cookies zijn slechts 30 dagen geldig en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Deze cookie bevat gewoonlijk de volgende analysedata:

 • Unique Cookie ID
 • Aantal ad impressions per plaatsing (frequency)
 • Laatste impression (relevant voor post-view-conversions)
 • Opt-outinformatie (teken dat de gebruiker niet meer wenst te worden gecontacteerd)

Deze cookies laten Google toe om uw internetbrowser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Adwords-klant bezoekt en de cookie op zijn computer nog geldig is, dan kunnen zowel Google als de klant zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en zo naar deze pagina doorgestuurd werd. Elke Adwords-klant beschikt over een andere cookie. Cookies kunnen zo niet naar de websites van Adwords-klanten getraceerd worden. Wij zelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. We ontvangen van Google enkel statistische analyses. Aan de hand van deze analyses kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen het meeste effect hadden. Meer gegevens ontvangen we niet uit het gebruik van de reclameboodschappen. We kunnen de gebruikers dan ook niet identificeren via deze gegevens. De rechtsgrondslag voor de opslag van cookies door Google is de gegeven toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in onze cookie-instellingen.

Op basis van de gebruikte marketing tool maakt uw browser automatische een directe connectie met de server van Google. We hebben bovendien geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tools door Google verzameld worden en geven daarom mee wat wij weten:

Door de integratie van ‚Tracking tools‘ ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina van onze website bezoekt of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan onze website aan uw account koppelen. Zelfs indien u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, kan de aanbieder uw IP-adres achterhalen en bewaren. Meer informatie over de bescherming van de privacy bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy en https://services.google.com/sitestats/en.html

U kunt het plaatsen van een cookie weigeren door aan het begin van uw bezoek aan onze website of in de cookie-instellingen uw toestemming voor het plaatsen van cookies te weigeren. U kunt in uw browser ook instellingen maken die bijvoorbeeld de automatische instelling van cookies in het algemeen deactiveren. Eventueel kunt u ook cookies voor conversion tracking deactiveren door uw browserinstellingen zo aan te passen dat cookies van het domein ‚www.googleadservices.com‘ geblokkeerd worden. Bovendien kunt u een browser-plug-in installeren die voorkomt dat de gegevens die door de cookie worden verzameld betreffende uw gebruik van de website naar Google worden verstuurd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Indien u geen reclame gebaseerd op uw interesse wenst te zien, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren door naar de pagina https://www.google.com/settings/ads/ gaan. Meer informatie over de bescherming van de privacy bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

Alternatief kunt u ook naar de website van het Network Advertising Initiative (NAI) gaan: http://www.networkadvertising.org/

Facebook Pixel / Custom Audience

Op onze website hebben we een Facebook-pixel geïntegreerd van Facebook Ireland Limited. Bij een bezoek aan onze website wordt er via een redirect een signaal naar Facebook gestuurd. Hierbij kunnen de volgende gegevens worden doorgestuurd:

 • Unique Cookie ID
 • Bezochte website
 • Tijdstip

Facebook kan een cookie en een unieke code op uw toestel plaatsen of een reeds geplaatste cookie uitlezen. Indien u bij Facebook aangemeld bent, kan Facebook aan de hand van deze gegevens doelgerichte reclame voor ons op uw Facebook-pagina tonen. Uw gegevens worden door Facebook ook in de VS verwerkt. Uw gegevens worden alleen na uw uitdrukkelijke toestemming naar de VS overgedragen. De rechtsgrondslag voor de opslag van cookies is de gegeven toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in onze cookie-instellingen. De verdere evaluatie van de verzamelde gegevens is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Facebook. U kunt hier uw Facebook-instellingen voor reclame wijzigen: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Criteo – Retargeting

Op onze pagina’s en online aanbiedingen wordt informatie over het surfgedrag van bezoekers van de website voor marketingdoeleinden verzameld door de technologie van Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München, Duitsland) en worden cookies ingesteld om eindapparaten te markeren voor de weergave van verdere reclame.

Criteo kan het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als banneradvertenties wanneer andere websites worden bezocht. Elke banner heeft een kleine „i“ (ter informatie) in de rechterbenedenhoek, die met een muisklik wordt geopend en u naar een pagina brengt waar het systeem wordt verklaard en waar u uw toestemming kunt intrekken. Wanneer u op opt-out klikt, wordt een „opt-out“-cookie ingesteld, die voorkomt dat deze banners in de toekomst worden weergegeven. Er zal geen ander gebruik of overdracht aan derden plaatsvinden. De rechtsgrondslag voor de opslag van cookies is de gegeven toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder 1a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in onze cookie-instellingen.

U kunt ook informatie vinden bij Criteo op https://www.criteo.com/privacy/ en bezwaar te maken tegen het verzamelen en analyseren van uw surfgedrag.

München, 02.02.2022