Reisaanbeveling Europa Azië Amerika Afrika

Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud

Adres:

Reisorganisator:
RSD Reise Service Deutschland GmbH
Elsenheimerstraße 61
80687 München
Duitsland

Telefoon 020 8086200

Algemeen directeur

Horst Zsifkovits

Verantwoordelijk voor de inhoud / Online marketing / Partner

Susanne Rosenkranz

Aanvragen voor mediacoöperaties bij

Eugen Merkel
e-mail: e.merkel@pure-pepper.de

Perscontact

Cathrin Haas
e-mail: pers@rsd-reizen.nl

Plaats van vestiging en bevoegde rechtbank

München HRB 180407

BTW-nummer

DE266746860


Technische uitvoering

Medianotions – Studio für Webdesign
www.medianotions.de

Technisch platform

Deze website is gerealiseerd met WordPress-CMS:
wordpress.org


Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. RSD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. RSD kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright

Alle rechten berusten bij , tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van RSD mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.