Reisaanbeveling Europa Azië Amerika Afrika

HanseMerkur Reisverzekering

Informatie over uw reisverzekering

Geldt uitsluitend voor diensten die via RSD geboekt zijn. Raadpleeg uw reisbevestiging voor de premies.


RSD-premium verzekeringspakket (tot 17 dagen)

Reisannuleringsverzekering

Als u wegens een verzekerde reden een reisboeking annuleert of een reis pas later begint, vergoeden wij u de contractueel verschuldigde annuleringskosten resp. de meerkosten voor de heenreis.
Verzekerde redenen zijn b.v.:
• Letsel door een ernstig ongeval
• Onverwachte en ernstige ziekte
• Overlijden
• Verlies van werk
• Aangaan van een arbeidsovereenkomst
• Verandering van werk
• Werktijdverkorting
Eigen risico! Enige uitzondering: ambulante behandelingen. In dit geval bedraagt het eigen risico 20% van de te vergoeden schade, evenwel met een minimum van 25,– EUR per verzekerde persoon.

Reis-ziekteverzekering

Kostenvergoeding voor:
• medisch noodzakelijke ambulante en klinische behandeling in het buitenland
• ziekenvervoer in het buitenland naar de klinische behandeling en terug naar de verblijfplaats in het buitenland
• medisch zinvolle en door een arts voorgeschreven repatriëring.
• Het eigen risico bedraagt 100,– EUR per verzekerd geval.

Verzekering tegen noodgevallen

Helpt bij noodgevallen, waarin de verzekerde persoon tijdens zijn reis kan terechtkomen.
• Kostenovernameverklaring (lening) tegenover ziekenhuizen
• Ziekenvervoer tot 2.500,– EUR
• Zoek-, reddings- en bergingskosten bij ongeval tot 5.000,– EUR
• Overbrengings- en begrafeniskosten
• Hulp bij verlies van betalingsmiddelen en documenten
• Overname van de terugreiskosten bij een schade aan de eigendom in de woonplaats en kostenovername voor noodzakelijke noodreparaties
• Overname van het door de motorrijtuigcascoverzekering belaste eigen risico tot 500,– EUR bij een schade aan een in de woonplaats achtergelaten personenauto
Geen eigen risico
Wereldwijde alarmservice op reizen
Tel. +49 40 21031 6029

Vakantiegarantie
(Reisonderbrekingsverzekering)

Terugbetaling van de kosten voor:
• De niet genoten reisonderdelen bij een te laat begin van de reis, vanwege een verzekerde reden, of wanneer een openbaar verkeersmiddel vertraging heeft en er daarom een aansluitend verkeersmiddel wordt gemist, en de reis met vertraging wordt voortgezet
• De aantoonbaar tot stand gekomen bijkomende kosten voor de terugreis bij een voortijdige stopzetting van de reis of een te late terugkeer van de reis
• De verzekerde reisprijs bij een voortijdige stopzetting van de reis tijdens de 1ste helft van de verzekerde reis, max. binnen de eerste 8 reisdagen, later naar evenredigheid.
Bij onderbreking van de reis:
• de niet in aanspraak genomen verzekerde reisprestaties
Bij een te late terugreis:
• Meerkosten voor het hotel tot max. 2.500,– EUR
• De aantoonbaar tot stand gekomen extra terugreiskosten bij vertraging van openbare verkeersmiddelen van meer dan 2 uur
Verzekerde redenen zijn b.v.:
• Letsel door een ernstig ongeval
• Onverwachte en ernstige ziekte, overlijden
• Aanzienlijke schade aan het eigendom
• Vertraging van verkeersmiddelen
• Natuurrampen en natuurverschijnselen in het vakantieoord
Eigen risico
• Het eigen risico bedraagt 20 % van de vergoedbare schade, maar ten minste 25,– EUR per verzekerde persoon.

Reisbagageverzekering

verzekerd bedrag:
• Voor individuele personen 2.000,– EUR
Geen eigen risico

Reisongevallenverzekering

Er wordt tot uitkering overgegaan indien zich tijdens de reis ongevallen voordoen, die de invaliditeit of de dood van de verzekerde persoon tot gevolg hebben.
Verzekerde bedragen
• In geval van arbeidsongeschiktheid 20.000,– EUR
• In geval van overlijden1) 40.000,– EUR
• Voor bergingskosten 5.000,– EUR
• Voor kosten van cosmetische operaties
5.000,– EUR
1) Bij kinderen tot 18 jaar 10.000,– EUR


RSD-Reisannuleringsverzekering

Reisannuleringsverzekering

Als u wegens een verzekerde reden een reisboeking annuleert of een reis pas later begint, vergoeden wij u de contractueel verschuldigde annuleringskosten resp. de meerkosten voor de heenreis.
Verzekerde redenen zijn b.v.:
• Letsel door een ernstig ongeval
• Onverwachte en ernstige ziekte
• Overlijden
• Verlies van werk
• Aangaan van een arbeidsovereenkomst
• Verandering van werk
• Werktijdverkorting
Eigen risico! Enige uitzondering: ambulante behandelingen. In dit geval bedraagt het eigen risico 20% van de te vergoeden schade, evenwel met een minimum van 25,– EUR per verzekerde persoon.

Informatie over uw reisverzekering

terug naar Informatie & tips