Reisaanbeveling Europa Azië Amerika Afrika

Kwaliteitsgarantie

ANVR

ANVR-Consumentenvoorwaarden

RSD Reiseservice Deutschland GmbH (KvK 180407) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden  en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

TourVers

Boekingen vanaf 01.11.2023

Verzekeringscertificaat
Verzekeringscertificaat

Calamiteitenverzekering

RSD Reizen heeft namens de reizigers een verzekering afgesloten ter dekking van calamiteiten tijdens de reis. Onder calamiteit wordt verstaan: natuurramp; oorlog of een daarmee overeenkomende toestand;  onlusten, waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens, met als doel het bestaande gezag omver te werpen; atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;  een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Met de Nederlandse Calamiteitenverzekering voor Reizigers (NCV) worden extra kosten, die uit dit soort situaties voortvloeien, vergoed. Heeft u bijvoorbeeld een twaalfdaagse reis geboekt en moet die na een week worden afgebroken, dan keert de verzekering een vergoeding uit voor de vijf ‘gemiste’ reisdagen. Doet zich vóór uw vertrek op of in de buurt van uw bestemming een dreigende situatie voor en kunt u daardoor niet op reis, dan kunt u de reis vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos annuleren. In dat geval krijgt u van RSD Reizen uw geld terug.

Binnen de grenzen van de calamiteitenverzekering vallen de reizen van RSD Reizen onder deze verzekering.

Het is belangrijk om te weten dat u alléén een beroep kunt doen op NCV als op het boekingsformulier is aangegeven dat uw reis onder de dekking valt.

Kijk voor meer informatie op: www.nederlandsecalamiteitenverzekering.nl


terug naar Informatie & tips