Reisaanbeveling Europa Azië Amerika Afrika

Privacyverklaring

Privacy- en cookierichtlijn

Dit privacybeleid beschrijft de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de fanpagina van RSD Reise Service Deutschland. Ze licht ook de keuzemogelijkheden toe die u krijgt met betrekking tot uw persoonsgegevens (‚uw rechten‘) en hoe u ons kunt contacteren.

Voor de hier aangeboden fanpagina maken wij gebruik van het technische platform en de diensten van Facebook. Wij willen u erop wijzen dat u deze fanpagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bv. commentaar geven, delen, beoordelen, toepassen).

I. Wie is verantwoordelijk en hoe kan ik de functionaris voor gegevensbescherming bereiken?

De verwerkingsverantwoordelijke persoon in de zin van de AVG is

RSD Reise Service Deutschland GmbH, Elsenheimerstrasse 61, 80687 München, Duitsland
Algemeen directeur: Horst Zsifkovits
Rechtbank van registratie: München HRB 180407

Alternatief: Meer informatie over ons bedrijf, gegevens over de personen die bevoegd zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen en ook verdere contactmogelijkheden vindt u in onze colofon op onze website: https://www.rsd-reizen.nl/privacy/

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of over de bescherming van uw privacy in het algemeen kunt u zich richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@rsd-reizen.nl.

II. Over de verwerking van persoonsgegevens door RSD Reise Service Deutschland bij gebruik van de fanpagina

Hieronder willen wij u een overzicht geven van welke soorten persoonsgegevens wij voor welke doeleinden en in welke mate verwerken in het kader van het gebruik van deze fanpagina.

 1. Prijsvragen

 Als u deelneemt aan een van onze prijsvragen (bijvoorbeeld door commentaar te geven op een bericht) die wij op onze fanpagina organiseren, gebruiken wij uw gegevens om de winnaar te bepalen en per e-mail contact met hem of haar op te nemen. Wij zullen de overige door de winnaar verstrekte gegevens alleen gebruiken om de prijs op te sturen. Alle persoonsgegevens van de deelnemers, met uitzondering van de gegevens van de winnaar, worden 3 maanden na het einde van de prijsvraag gewist. De gegevens van de winnaar zullen worden gewist nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een vergelijkend onderzoek is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG.

 1. Verwerking van gegevens in geval van verzoeken om inlichtingen via de Facebook fanpagina

Als u ons een vraag stelt via een reactie direct op onze fanpagina, onder een van onze berichten of via een privébericht, verwerken wij uw gegevens (bijvoorbeeld uw Facebooknaam) om u te kunnen antwoorden en uw verzoek te kunnen verwerken. Indien wij persoonsgegevens van u nodig hebben om uw verzoek te verwerken, kunnen wij u vragen deze per e-mail aan ons toe te zenden. Om uw privacy te beschermen, verzoeken wij u geen persoonsgegevens rechtstreeks in een openbaar commentaar te verstrekken. Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen wij de desbetreffende opmerking zo spoedig mogelijk verbergen. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om vragen van klanten of potentiële klanten te verwerken op basis van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG voor een periode van 3 maanden.

 1. Analyses en rapportering – Insights

Als beheerder van een fanpagina hebben wij toegang tot de zogenaamde Facebook Insights. Facebook Insights is een niet-afleidbaar onderdeel van een Facebook fanpagina en bevat geanonimiseerde statistische gegevens van gebruikers die interactie hebben gehad met onze fanpagina en/of onze Facebook-inhoud.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van zogenaamde cookies, die door Facebook worden geplaatst en die elk een unieke gebruikers-ID bevatten. Facebook verzamelt bijvoorbeeld informatie over de volgende acties:

 • Het bekijken van een pagina, bericht, video, story of andere inhoud die bij een pagina hoort
 • Interactie met een story
 • Abonneren of uitschrijven op een pagina
 • Een pagina of een bericht markeren met „Vind ik leuk“ of „Vind ik niet leuk“
 • Een pagina aanbevelen in een bericht of reactie
 • Commentaar geven op, delen van of reageren op een bericht op de pagina (inclusief het soort reactie)
 • Een paginabericht verbergen of melden als spam
 • Bewegen van de muis over een link naar een pagina of over de naam of profielfoto van een pagina om een voorbeeld van de pagina-inhoud te zien
 • Op de websiteknop, telefoonnummerknop, „plan route“-knop of een andere knop op een pagina klikken
 • De gebeurtenis van een pagina bekijken, reageren op een gebeurtenis (inclusief het type reactie), klikken op een link voor tickets voor een gebeurtenis
 • Een Messenger-gesprek beginnen met de pagina
 • Bekijken of klikken op items in een paginawinkel

Naast de acties verzamelt Facebook ook de volgende aanvullende informatie over de actie, over u en over de browser die u gebruikt:

 • Datum en tijdstip van de actie
 • Land/stad (geschat op basis van het IP-adres of, voor ingelogde gebruikers, op basis van het gebruikersprofiel)
 • Taalcode (uit de HTTP-header van de browser en/of de taalinstelling)
 • Leeftijd/geslachtsgroep (uit het gebruikersprofiel, alleen voor ingelogde gebruikers)
 • Eerder bezochte websites (uit de HTTP-header van de browser)
 • Of de actie is ondernomen op een computer of op een mobiel apparaat (op basis van de Browser User Agent of van app-kenmerken)
 • Facebook gebruikers-ID (alleen voor ingelogde gebruikers)

Wij hebben geen toegang tot deze door Facebook verzamelde informatie. Facebook verstrekt ons, de exploitant van de fanpagina, alleen geanonimiseerde statistische analyses en rapporten over de verzamelde informatie.

Als exploitant van de fanpagina zijn wij samen met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk voor het verzamelen van de informatie die op zogenaamde evenementen wordt gepresenteerd en de aggregatie daarvan tot geanonimiseerde pagina-Insights, die ons door Facebook ter beschikking worden gesteld, zodat wij een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid met Facebook hebben gesloten. U kunt het downloaden op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. U kunt de belangrijkste inhoud van de overeenkomst hier bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Door de gegevens die wij verzamelen te verzamelen en samen te voegen tot geanonimiseerde statistieken, willen wij de bezoekers van onze site beter begrijpen en inzicht krijgen in welke inhoud op onze fanpagina interessant is voor ons publiek. Op deze manier willen wij onze inhoud en ons informatieaanbod op basis van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van onze bezoekers en deze in dit opzicht optimaliseren.

III. Uw rechten als betrokkene

Elke betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Het recht op informatie (art. 15 AVG)
 • Het recht om onjuiste gegevens te corrigeren (art. 16 AVG)
 • Het recht om gegevens te wissen en het recht om ‚vergeten te worden‘ (art. 17 AVG)
 • Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (art. 18 AVG)
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG).

U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, met inbegrip van een analyse van klantgegevens voor reclamedoeleinden.

Bovendien heeft de betrokkene ook een algemeen recht van bezwaar (art. 21 lid 1 AVG). In dit geval dient het bezwaar tegen de gegevensverwerking gemotiveerd te worden. Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op een gegeven toestemming, dan kan uw toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang herroepen worden.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene kunt u zich richten tot info@rsd-reizen.nl. Indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens met betrekking tot Facebook Insights en/of uw rechten in dit verband wilt doen gelden, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Als aanbieder van het sociale netwerk en het feit dat wij als fanpagina-exploitant geen toegang hebben tot de gegevens die in het kader van Facebook Insights over u worden verzameld, heeft alleen Facebook onmiddellijk toegang tot de nodige informatie en kan het ook onmiddellijk de nodige maatregelen treffen en informatie verstrekken. Mocht onze steun echter nodig zijn, dan zullen wij u graag van dienst zijn.

IV. Opmerking over de identificatie van bezoekers door Facebook

Als u momenteel als gebruiker bij Facebook bent ingelogd, staat er een cookie met uw Facebook-ID op uw eindapparaat. Hierdoor kan Facebook nagaan of u een ingelogde gebruiker van Facebook bent. Dit geldt ook voor alle andere Facebookpagina’s. Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Facebook of de functie „ingelogd blijven“ deactiveren, de op uw apparaat aanwezige cookies verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Op die manier wordt Facebook-informatie waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, gewist. Hierdoor kunt u onze fanpagina gebruiken zonder uw Facebook-ID bekend te maken. Wanneer u interactieve functies van de site opent (Vind ik leuk, Reageer, Deel, Bericht, enz.), verschijnt er een inlogscherm van Facebook. Na elke aanmelding bent u voor Facebook weer herkenbaar als een specifieke gebruiker.

Voor informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen, kunt u de volgende ondersteuningspagina’s van Facebook bezoeken: https://de-de.facebook.com/about/privacy ; https://www.facebook.com/policies/cookies/

Stand april 2022